正规的买球平台

正规的买球平台:Facility & Project

STCSM and ShMEC projects

Location:homepage  Facility & Project  Research Project  STCSM and ShMEC projects

STCSM and ShMEC projects

Project Category

Year

Project Leader

STCSM Pujiang Talent Program

2014

Qixi Mi

2015

Chao Zhong, Yong Yang

2016

Huibin Qiu, Tao Li, Bo Yang

2017

Yanfeng Guo, Xiaoyu Yang, Yanhang Ma

2018

Jian, Li, Shengjie, Ling

STCSM Phosphor Program

2015

Jiamin Xue

2018

Shichao Yan

STCSM Sailing Program

2016

Meixiao Wang*

2017

Ke Meng*,Chengshuo Shen**

2018

Shuixin Xia**, Weizhong Chen**, Jingjing Guo**

STCSM Natural Scientific Funding

2016

Huibin Qiu, Meixiao Wang*

2017

Yanhang Ma, Ping Yu, Yanfeng Guo, Quanjiang Ji

2018

Yi Yu, Randy Chou*

STCSM Fundamental Research Area

2016

Zhijun Ning

2017

Zhi Li, Yuebiao Zhang, Chao Zhong

STCSM Oriental Scientific Forum

2017

Chao Zhong

ShMEC Daylight Program

2014

Wenjing Zhang

ShMEC Dawn Program

2014

Chao Zhong

2015

Youqi Ke

2016

Huibin QIu

ShMEC Research Innovation Program

2014

Jiamin Xue

2015

Youqi Ke

*    Research Assistant

**  Postdoc

返回原图
/

正规的买球平台-买球的正规网站